•    ΕΣΩ - ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
•    ΕΣΩ - ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΝΕΥΣΗΣ (JOYSTICK)
•    ΕΣΩΛΕΜΒΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
•    ΕΣΩΛΕΜΒΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ)

ΕΣΩ - ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΣΩ - ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣΜΕΙΩΤΗΡΑΣΙΣΧΥΣ (hp)ΣΤΡΟΦΕΣ
D3-140 SX 140 4.000
D3-140 DPS 140 4.000
D3-170 SX 170 4.000
D3-170 DPS 170 4.000
D3-200 DPS 200 4.000
D3-220 DPS 220 4.000
D4-225 DPH 225 3.500
D4-260 DPH 260 3.500
D4-300 DPH 300 3.500
D6-330 DPH 330 3.500
D6-370 DPH 370 3.500
D6-370 DPR 370 3.500

 ΕΣΩ - ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΝΕΥΣΗΣ (JOYSTICK)

ΕΣΩ - ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΝΕΥΣΗΣ (JOYSTICK)

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣΜΕΙΩΤΗΡΑΣΙΣΧΥΣ (hp)ΣΤΡΟΦΕΣ
2 X D3-140 (Ζεύγος) DPS electronic 2 X 140 4.000
2 X D3-170 (Ζεύγος) DPS electronic 2 X 170 4.000
2 X D3-200 (Ζεύγος) DPS electronic 2 X 200 4.000
2 X D3-220 (Ζεύγος) DPS electronic 2 X 220 4.000
2 X D4-225 (Ζεύγος) DPH electronic 2 X 225 3.500
2 X D4-260 (Ζεύγος) DPH electronic 2 X 260 3.500
2 X D4-300 (Ζεύγος) DPH electronic 2 X 300 3.500
2 X D4-330 (Ζεύγος) DPH electronic 2 X 330 3.500
2 X D4-370 (Ζεύγος) DPH electronic 2 X 370 3.500

 ΕΣΩΛΕΜΒΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΣΩΛΕΜΒΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣΜΕΙΩΤΗΡΑΣΜΕΙΩΣΗΙΣΧΥΣ (hp)ΣΤΡΟΦΕΣ
D1-13 EVC MC bobtail     12.2 3.200
D1-13 EVC MC MS10L/A 2,35:1-2,72:1 12.2 3.200
D1-13 EVC MC 130 S 2,19:1 12.2 3.200
D1-20 EVC MC bobtail     19 3.200
D1-20 EVC MC MS10L/A 2,35:1-2,72:1 19 3.200
D1-20 EVC MC 130 S 2,19:1 19 3.200
D1-30 EVC MC bobtail     28 3.200
D1-30 EVC MC MS10L/A 2,35:1-2,72:1 28 3.200
D1-30 EVC MC 130 S 2,19:1 28 3.200
D2-40 EVC MC bobtail     40 3.000
D2-40 EVC MC MS10L/A 2,14:1-2,63:1 40 3.200
D2-40 EVC MC 130 S 2,19:1 40 3.200
D2-55 EVC MC bobtail     55 3.000
D2-55 EVC MC MS10L/A 2,23:1-2,74:1 55 3.000
D2-55 EVC MC HS25A 2,29:1-2,71:1 55 3.000
D2-55 EVC MC 130 S 2,19:1 55 3.000
D2-75 EVC MC bobtail     75 3.000
D2-75 EVC MC MS10L/A 2,23:1-2,74:1 75 3.000
D2-75 EVC MC HS25A 2,29:1-2,71:1 75 3.000
D2-75 EVC MC 150S 2,20:1 75 3.000
D3-110I bobtail     110 3.000
D3-110I HS25A 1,92:1-2,48:1 110 3.000
D3-110I HS63IVE 1,99:1-2,48:1 110 3.000
D3-150 bobtail     150 3.000
D3-150I HS45A 2,03:1-2,43:1 150 3.000
D3-150I HS63IVE 1,99:1-2,48:1 150 3.000
D3-170I bobtail     170 4.000
D3-170I HS45A 2,03:1-2,43:1 170 4.000
D3-170I HS63IVE 1,99:1-2,48:1 170 4.000
D3-200I bobtail     200 4.000
D3-200I HS45A 2,03:1-2,43:1 200 4.000
D3-200I HS63IVE 1,99:1-2,48:1 200 4.000
D3-220I bobtail     220 4.000
D3-220I HS45A 2,03:1-2,43:1 220 4.000
D3-220I HS63IV 1,99:1-2,48:1 220 4.000
D4-180 bobtail     180  
D4-180 HS45AE 1,51:1-2,50:1 180 2.800
D4-180 HS63LE 2,80:1 180 2.800
D4-180 HS63IVE 1,56:1-2,48:1 180 2.800
D4-225 bobtail     225  
D4-225 HS45AE 1,51:1-2,04:1 225 3.500
D4-225 HS63AE 2,52:1 225 3.500
D4-225 HS63IVE 1,56:1-2,48:1 225 3.500
D4-260 bobtail     260  
D4-260 HS63AE 1,56:1-2,52:1 260 3.500
D4-260 HS63IVE 1,56:1-2,48:1 260 3.500
D4-300 bobtail     300  
D4-300 HS63AE 1,56:1-2,04:1 300 3.500
D4-300 HS63IVE 1,56:1-2,48:1 300 3.500
D6-330 bobtail     330  
D6-330 HS63AE 1,56:1-2,04-:1 330 3.500
D6-330 HS63IVE 1,50:1-2,0:1 330 3.500
D6-330 HS80AE 1,96:1-2,50:1 330 3.500
D6-330 HS80IVE 2,49:1 330 3.500
D6-370 bobtail     370  
D6-370 HS80AE 1,57:1-2,50:1 370 3.500
D6-370 HS80IVE 1,64:1-2,49:1 370 3.500
D6-435 bobtail     435  
D6-435 HS80AE 1,96:1 435 3.500
D6-435 HS80IVE 2,01:1 435 3.500
D6-435 HS85AE 2,50:1 435 3.500
D6-435 HS85IVE 2,49:1 435 3.500

 ΕΣΩΛΕΜΒΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ)

ΕΣΩΛΕΜΒΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ)

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣRATINGΜΕΙΩΤΗΡΑΣΜΕΙΩΣΗΙΣΧΥΣ (hp)ΣΤΡΟΦΕΣ
D5A TA RATING 1 ZF220 1,96-3,00 /1 121 1.900
D5A TA RATING 1 ZF220 1,96-3,00 /1 139 2.300
D5A TA RATING 2 ZF220 1,96-3,00 /1 140 1.900
D5A TA RATING 2 ZF220 1,96-3,00 /1 160 2.300
D7A TA RATING 1 ZF280 2,00-2,47-3,00 /1 177 1.900
D7A TA RATING 1 ZF280 2,00-2,47-3,00 /1 201 2.300
D7A TA RATING 2 ZF280 2,00-2,47-3,00 /1 208 1.900
D7A TA RATING 2 ZF280 2,00-2,47-3,00 /1 237 2.300
D7C TA RATING 1 ZF280 2,00 /1 199 1.900
D7C TA RATING 1 ZF280 2,00-2,47 /1 226 2.300
D7C TA RATING 2 ZF280 2,00 /1 230 1.900
D7C TA RATING 2 ZF280 2,00 /1 248 2.300
D7C TA RATING 2 ZF280 2,00-2,47 /1 265 2.300
D9 MH RATING 1 MG4114SC 2,04-3,00 /1 300 1.800
D9 MH RATING 1 MG5114DC 3,28-4,86 /1 300 1.800
D9 MH RATING 1 BOBTAIL   300 1.800
D9 MH RATING 1 MG4114SC 2,04-3,00 /1 355 1.800
D9 MH RATING 1 MG5114DC 3,28-4,86 /1 355 1.800
D9 MH RATING 1 BOBTAIL   355 1.800
D9 MH RATING 1 MG4114SC 2,04-3,00 /1 355 2.200
D9 MH RATING 1 MG5114DC 3,28-4,86 /1 355 2.200
D9 MH RATING 1 BOBTAIL   355 2.200
D9 MH RATING 2 MG4114SC 2,04-3,00 /1 425 2.200
D9 MH RATING 2 MG5114DC 3,28-4,86 /1 425 2.200
D9 MH RATING 2 BOBTAIL   425 2.200
D9-500 RATING 4 MG5075AE 1,8-2,5 /1 500 2.600
D9-500 RATING 4 MG5075AE   500 2.600
D9-500 RATING 5 MG5075AE 1,77-2,53 /1 500 2.600
D9-500 RATING 5 MG5075AE   500 2.600
D9-575 RATING 5 MG5075AE 1,77-2,53 /1 575 2.500
D9-575 RATING 5 BOBTAIL   575 2.500
D11-670 RATING 5 ZF305AE 1,51-2,04 /1 670 2.300
D13-700 RATING 3 ZF325AE 1,48-2,04 /1 700 2.300
D13-800 RATING 4 ZF335AE 1,59-1,96 /1 800 2.300
D13-800 RATING 5 ZF325AE 1,48-2,04 /1 800 2.300
D13-900 RATING 5 MGX5096 1,52-2,04 /1 900 2.300
D12-300 RATING 1 MG5114SC 2,04-3,00 /1 300 1.800
D12-300 RATING 1 MG5114DC 3,28-4,86 /1 300 1.800
D12-300 RATING 1 BOBTAIL   300 1.800
D12-350 RATING 1 MG5114SC 2,04-3,00 /1 350 1.800
D12-350 RATING 1 MG5114DC 3,28-4,86 /1 350 1.800
D12-350 RATING 1 BOBTAIL   350 1.800
D12-400 RATING 1 MG5114SC 2,04-3,00 /1 400 1.800
D12-400 RATING 1 MG5114DC 3,28-4,86 /1 400 1.800
D12-400 RATING 1 BOBTAIL   400 1.800
D12-450 RATING 1 MG5114SC 2,04-3,00 /1 450 1.800
D12-450 RATING 1 MG5114DC 3,28-4,86 /1 450 1.800
D12-450 RATING 1 BOBTAIL   450 1.800
D12-500 RATING 1 MG5114SC 2,04-3,00 /1 500 1.800
D12-500 RATING 1 MG5114DC 3,28-4,86 /1 500 1.800
D12-500 RATING 1 BOBTAIL   500 1.800
D12-550 RATING 2 MG5114SC 2,04-3,00 /1 550 1.900
D12-550 RATING 2 MG5114DC 3,28-4,86 /1 550 1.900
D12-550 RATING 2 BOBTAIL   550 1.900
D16MH-500 RATING 1 MG5145SC 1,48-2,5 /1 500 1.800
D16MH-500 RATING 1 MG5170DC 4,06-6,95 /1 500 1.800
D16MH-500 RATING 1 BOBTAIL   500 1.800
D16MH-550 RATING 1 MG5145SC 1,48-2,5 /1 550 1.800
D16MH-550 RATING 1 MG5170DC 4,06-6,95 /1 550 1.800
D16MH-550 RATING 1 BOBTAIL   550 1.800
D16MH-600 RATING 1 MG5145SC 1,48-2,5 /1 600 1.800
D16MH-600 RATING 1 MG5170DC 4,06-6,95 /1 600 1.800
D16MH-600 RATING 1 BOBTAIL   600 1.800
D16MH-650 RATING 1 MG5145SC 1,48-2,5 /1 650 1.800
D16MH-650 RATING 1 MG5170DC 4,06-6,95 /1 650 1.800
D16MH-650 RATING 1 BOBTAIL   650 1.800
D16MH-750 RATING 2 MG5145SC 1,48-2,5 /1 750 1.900
D16MH-750 RATING 2 MG5170DC 4,06-6,95 /1 750 1.900
D16MH-750 RATING 2 BOBTAIL   750 1.900